Videos


"FUCHISONG" | Shinzui Daiko

 

Autor: Shinzui Daiko

 

 

"Esencia 2018"

Teatro Xirgú Espacio UNTREF

17/09/2018

Buenos Aires, Argentina

 

 

 

 

 


 

"HONJITSU" 本日 | Shinzui Daiko Ft. Chieko Kojima (KODO)

 

Autor: Gastón San Cristobal (Shinzui Daiko)

 

 

"Esencia 2018"

Teatro Xirgú Espacio UNTREF 

17/09/2018 

Buenos Aires, Argentina

 

 


 "Omoide" 思い出 | Shinzui Daiko ft. Chieko Kojima (KODO)

 

 Autor: Gastón San Cristobal (Shinzui Daiko)

Invitado especial: Chieko Kojima (KODO)

 

 

"Esencia 2018"

Teatro Xirgú Espacio UNTREF 

17/09/2018 

Buenos Aires, Argentina


"Celebration"  セレブレーション 統一曲 

 Shinzui Daiko (Autor: Arakawa Masateru 荒川 正輝)  

 

Autor: Arakawa Masateru 荒川 正輝 

Instructor: Wadaiko Hama 和太鼓破魔 

 

 

 

"Esencia 2018"

Teatro Xirgú Espacio UNTREF 

17/09/2018 

Buenos Aires, Argentina